Tema 6

presentació en diapositives del tema 6: tema6_sexenni democràtic

Anuncis

Material per a treballar el tema de la Restauració

En la pàgina DOCUMENTS us he deixat les presentacions que hem vist en classe i altres documents per poder estudiar millor La Restauració

Moviment obrer

En la pàgina DOCUMENTS teniu el tema del moviment obrer.

Comentari de Text per al dilluns 31 d’octubre

 

COMENTARI DE TEXT

 

El conveni de Vergara
“Conveni celebrat entre el Capità General dels Exèrcits Nacionals D. Baldomero Espartero i el Tinent General D. Rafael Maroto.

Article 1r. El Capità General don Baldomero Espartero recomanarà amb interès al
Govern el compliment de la seua oferta de comprometre’s formalment a proposar a les Corts la concessió o modificació dels furs.

Article 2n. Seran reconeguts els llocs de treball, graus i condecoracions dels generals, caps i oficials, i altres individus dependents de l’exèrcit del comandament del tinent general D. Rafael Maroto, qui presentarà les relacions amb expressió de les armes a què pertanyen, quedant en llibertat de continuar servint defensant la Constitucióde 1837, el tron d’Isabel II i la Regènciade la seua augusta Mare, o bé de retirar-se a les seves cases els que no vulguen seguir amb les armes de foc.
[…] Article 4t. Els qui preferisquen retirar-se a casa sent generals i brigadieres
obtindran la seua caserna per on la demanen amb el sou que per reglament els
corresponga: els caps i oficials obtindran llicència limitada o el seu retir segons reglament.
[…] Ratificat aquest conveni en el quarter general de Vergara, a 31 d’agost de 1839. – El Duc dela Victòria. – Rafael Maroto .- Vitòria “.

 

Comentari
1. Classificació del text: naturalesa, autor i circumstàncies en les quals va ser escrit.
2. Anàlisi de les idees principals i secundàries.

Comentari de text

Comentari de text per al dijous 20 d’octubre

Manifest dels perses

Era costum entre els antics perses passar cinc dies en anarquia després de la defunció del seu rei, a fi que l’experiència dels assassinats, robatoris i altres desgràcies els obligara a ser més fidels al seu successor. Per a ser-ho Espanya a V.M. no necessitava igual assaig en els sis anys de la seua captivitat […]. La monarquia absoluta […] és una obra de la raó i de la intel·ligència; està subordinada a la llei divina, a la justícia i a les regles fonamentals de l’Estat; va ser establida per dret de “conquesta o per la submissió voluntària dels primers homes que van triar els seus reis […]. Per la qual cosa demanem s’estime sempre sense valor aquesta constitució de Cadis, i per no aprovada per V.M. ni per les províncies […] perquè estimem les lleis fonamentals que conté d’incalculables i transcendentals perjudicis, que demanen la prèvia celebració d’unes Corts espanyoles legítimament congregades en llibertat i amb arranjament en tots a les antigues lleis”.
Madrid, 12 d’abril de 1814.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

En la pàgina DOCUMENTS teniu els criteris d’avaluació i qualificació de l’assignatura. En l’última pàgina dels criteris hi ha un requadre que heu de retallar (després que els vostres pares hagen llegit els criteris) i lliurar-me’l. Com més prompte millor.

En el mateix document hi ha un ANNEX que conté les instruccions per poder realitzar el treball voluntari.

Benvinguts!

Benvinguts al blog d’història d’Espanya

curs 2011-12

Material cursos anteriors